2010 m. liepos 20 d., antradienis

Vestuvių scenarijus 2 - 1 dalis

VAKARO EIGA
Susiporavimas prie bažnyčios
Grižimas iš gamtos.
+ stalo išpirkimas
Pasisveikinimas.
prišliu žodžiai
Dokumentu įteikimas.
Padėka tėveliams
Žaidimai.Pamokymai.Tostai
II užsėdimas
11:45 Šeimos židinio uždegimas.Vainikėlio deginimas
12:00 Ilgiausiu metu
pirmasis jaunuju šokis
karti karti
šokiai pokiai
Išlydėjimas miegot ir pan.
Antra diena
Sūris
Piršlio korimas
Puokštės ir kojaraiščio metimas
ŽAIDIMAI GAMTOJE:
MEILĖS STATULA: sustatai dvi pora ir pakvieti trečia, kad pakeistu. Tada trečiasis pakeičia vieno iš buvusių padėtį.
BALIONU SPROGDINIMAS: pabrolys kuo greičiau pripučia balioną ir pririša pamergei prie kojos. Ji kuo greičiau pabučiuoja,atsiriša ir susprogdina.
SKALBINIU SEGTUKAI.pabroliui užrišamos akys, o pamergė turi isisegti penkis skalbinių segtukus. Jis užrištomis akimis kuo greičiau turi surasti ir išsegti.
KIAUŠINIAI. išvirti kiaušinius, bet pasakyti, kad “žalias”. Pamergė turi pabroliui perkišti per rankove iki klešnės galo. Kaip ji tai padarys jos reikalas.
ŽAIDIMAS.DEGALU PYLIMAS
Gamtoje žaidėme tokį žaidimą: ištiesiam piršlio juostą, jos galai šiek tiek užlenkiami.Tada mergina klupia ant vienos pusės piršlio juostos, vaikinas - ant kitos.Tad rankas tegul pora laiko už nugaros ir lenkiantis pasibučiuoti.Ne visiems tai pavyksta.
Imam butelį degtinės ir stikliuką, merginas sustatom į vieną pusę, o vaikinus priešais jas kokių 2 metrų atstumu. vaikinas paima kitam vaikinui už kojų ir taip eina burgzdami, kaip mašinos iki savo pamergės, toji jam sugirdo degtinę ("degalus"), apsisuka ir vėl burgzdami grįžta atgal.
VESTUVIŲ MĮSLĖS, ŠEIMOS ŽODYNAS
1. Kuo skiriasi ežys nuo ežienės ?...{Ežys turi vienu spygliu daugiau}
2. Kokiam vyrui suteikiamas kokybės ženklas?...{Vyrui, kuriam sidabras galvoje, auksas kišenėje, plienas kelnėse}.
3. Ji jį myli, ji lipa į jo lovą. Nors jis nemyli, tačiau nori ją sučiupti...{Blusa}
4. Ką gauna moterys už pinigus, o vyrai dykai?...{Lūpų dažus}
5. Koks gydytojas negali vesti savo pacientės?...{Veterinaras}
6. Kokia moteris kvepia mišku?...{kurios vyras kelmas}

ŽODYNAS
NUOTAKA.....Karalaitė, vedama ant laimės ešafoto.
PIRŠLYS.....Žmogus, kuris nemeluoja, bet ir tiesos nesako; Keistuolis, ieškantis sau kilpos
UOŠVIS..... Žento sąjungininkas kovoje prieš uošvę. Žento padėjėjas svaigalų degustavime.
UOŠVĖ.....Neuniformuotas namų policininkas. Žento auklėtoja, dirbanti visuomeniniais pagrindais
VAIKAS..... Gandro siuntinys su pristatymu į namus. Jaunavedžių tranzistorius.
VYRAS.....Šeimos galva žmonos kilpoje.
ŽENTAS..... Uošvių šeriamas vilkas, žiūrintis į mišką
ŽMONA.....Angelas, pametęs sparnus povestuvinėje kelionėje; Automatas, nuolat primenantis, kad kitų vyrai yra geresni.

VESTUVIŲ PATARLĖS
*Nesigailėsi anksti kėlęs, jaunas vedęs.
*Gyvenimas be žmonos lyg daržas be tvoros.
*Gyvenimas be vyro kartesnis už pipirą.
*Bloga pati ir gerą vyrą pagadina.
*Pačią vesti - ne riestainius pirkti.
*Atėjo vyras kaip vilkas, jei su žmona ~ tai bus kaip šilkas.
*Padariau alų gražų geltoną , užgėriau mergelę skaisčiai raudoną.
*Neduok stikleliui ilgai stovėti, kad nepradėtų rankoj žydėti.
*Aš degtinės negersiu, geriau padainuosiu -man galvelės neskaudės rytoj nedejuosiu.
*Būtų žemėje gal atradęs prarastą jis rojų, o dabar paklojo širdį prie jaunosios koju

SUSIPORAVIMAS
PIRSLIENE: svarbiausia šios šventės pora yra mūsų jaunavedžiai: AIDA ir VITALIJUS. AIDA įsega VITALIJUI gėlę, jis AIDAI paduoda puokštę.
PIRSLIENE; Dabar paprašysiu jaunosios užrišti Piršliui juostą, kad visi jį atpažintų.
PIRŠLYS: Vyriausias pabrolį, pristatykite poras, kurios mus šiandien lydės. 1-oji pora:………………;2-oji pora……: 3-ojipora …… 4-ojipora…………:5ojipora………
Pristačius porą pamergė įsega gėlę, pabrolys paduoda puokštę.
PIRSLIENE; štai koks šaunus pulkas šiandien mus lydės I -oje Varėnoje esančią bažnyčią. Tik jaunamartė dar be rūtų vainikėlio, tad šį jaunystės simbolį paprašysiu įsegti vyr.pamergės.

GRĮŽUS NAMO STALO IŠPIRKIMAS.
ABU (PIRSLIENE IR PIRŠLYS): Na, kas čia dabar, prašom atlaisvinti stalą, o jeigu jau turite jaunuosius, “kartu, kartu’... netikra veseilia, jei jaunieji nenori bučiuotis, prašom rodyti santuokos liudijima!!. Čia netikras pažymėjimas, netikri antspaudai ir parašai...!!!
Na gerai, šiais laikais viskas vyksta pagal kontraktą. Tai mes perskaitysim kontraktą ir kaip nors susitarsim.
Išsiperkant stalą iš krepšio traukiau saldainius, surištus siūlu.Saldainių ilgis 5 metrai
Ant stalo piršlys deda baltos - pieno buteliuką.
putojančio - mineralinio.
1. Šakotis
2. Saldainiai (labai geri)
3. Jaunuju pyragas (labai kaloringi)
4. Ugninis vanduo
5. Valiuta (patikrinta).
Pasirašo: Apsukrusis piršlys, žavioji svočia,Mergelės roželės, Berneliai ereliai. Štai koks didelis ir pelningas kontraktas. Manome, kad išdalinę tokias dovanas jums, turime teisę į šį stalą.

PIRMIEJI SVOČIOS LINKĖJIMAI:
Gerbiami tėveliai, giminės, svečiai, brangūs, AIDA ir VITALIJAU
Leiskite man trumpai išsakyti savo linkėjimus ir padėkos žodžius:
Tėveliams, mus su duona ir druska pasitikusiems, visiems laukusiems mūsų sugrįžtant.
Dėkojame pulko mergelėms ir berneliams, kurie padėjo mums sunkų kelią parkeliauti, visas kliūtis nugalėti ir jaunuosius parvežti.
Mes atvežėm jaunąją ne auksu, sidabru dabintą, o rūtų vainikėliu papuoštą. Šiandien jauniesiems lenkiasi kvapnios gėlės, aukščiausios pušys, ošia vandenynai. Juos sveikina tėveliai, draugai, giminės, pažįstami. Šiandien Jie laimingiausi žmonės pasaulyje.
Mieli sveteliai, kad mūsų kelias nebūtu veltui keliautas, kad Jūsų kantrybė belaukiant būtų atpirkta, kad šios vestuvės džiaugsmu putotu, kad piršlys nemiegotų, kad muzikantai nepavargtų, kad stalas vaišėmis lūžtų, siūlau pirmą tostą už Jaunųjų laimę!!

DOKUMENTŲ ĮTEIKIMAS:
Piršliene sako:Grįžome iš gražios ir prasmingos kelionės. Išsivežėme du jaunuolius:
AIDA ir VITALIJŲ, o grįžome su jauna gražia ANKUDINOVU šeima. Štai dokumentai paliudijantys santuokos aktą.
AIDA ir VITALIJUS, kurie sulaukę pilnametystės, atrado vienas kitą ir nusprendė neprarasti. O kad jie yra tikrai jie, patvirtina čia mums pateikti jų asmens dokumentai – pasai, kuriuos mes buvome paėmę pasaugoti, kad jie vienas nuo kito nepabėgtų. Kaip
matome, viskas baigėsi gerai 
Jums leidus perskaitysiu sutuoktuvių liudijimą:
Birželio 30 dieną Pirmos Varėnos bažnyčioje. Jie laisva valia sukūrė šeimą ir prisiėmė visuomenės ir tėvynės uždėtas pareigas. Prisipildykime ir išgerkime taures visi už šią jauną gražiąi Ankudinovu šeimą ir jų amžiną meilę!!
Po tosto: Tai gi, mielieji šiandien numatomas ilgalaikis alus, šampanas, protarpiais su tostais. Vidurnaktį galimas rūkas akyse, silpnas žemės drebėjimas. Temperatūra svyruos nuo 16° iki 40º. Ryte galimas nedidelis galvos skausmas  Linkime malonaus vakaro!

STALO KOMENDANTU RINKIMAS:
Kai muzikantai jau išrenka stalo viršaičius, Piršlienė įteikia švilpukus ir tada:
PIRŠLIENĖ: Žinot, sakoma, išgėrus ant meilės patraukia, tai kad taip neatsitiktų mums reikia vestuvių meilės ministro…gal yra pretendentu?…………………………….
Bus per vestuves, kad kažkam silpną pasidarys, ar kojas pakirs, ar maistas bus nekoks, tai reikalingas vestuvių gydytojas………………………………
O jeigu kam gerklė užsidegtų ir tektų gesinti, tai mums reikalingas ugnegesys…………………………….
O dabar visa nauja komanda su PIRSLIENE priekyje išgeriam!! Taigi dirbkite sąžiningai ir nepamirškite savo pareigų.

PIRŠLIO TOSTAS: Mieli sveteliai, paklausykite ką byloja sena legenda apie moters sukūrimą. Dievas Moterį sukūrė iš vyro šonkaulio. Ne iš vyro kojos, kad būtų pažeminta. Ne iš galvos, kad nebūtų perdaug išaukštinta. Bet iš šono, kad būtų šalia vyro ir lygi jam..iš šonkaulio, kuris po vyro ranka, kad apgintų ją..iš širdies pusės, kad būtų mylima.. Juk iš viso to išdėstyto, o ir be to - vien pažiūrėjus aišku, kad AIDA nuostabi ir nepakartojama. Ji negalėjo likti VITALIJAUS nepastebėta. Todėl siūlau pakelti taures už šią nuostabią porą.

PALINKĖJIMŲ KNYGA.Manau, šiandien, visi susirinkusieji nori daug ko palinkėti šiai jaunai šeimai. Todėl į vieną pusią siunčiu palinkėjimų knygą, kurioje galite parašyti linkėjimus jauniesiems, o kita stalo pusę siunčiu vaikiškus marškinėlius, ant kurių turite parašyti po viena varda berniukui ir mergytei.

Tęsinys...